Różnice między korporacją a startupem mogą wydawać się proste na pierwszy rzut oka. Korporacje mają ustalone godziny pracy, a startupy są bardziej elastyczne. Duże firmy oferują różne benefity, a startupy pozwalają trzymać swoje zwierzątka w biurze.
Warto jednak wnikliwiej przyjrzeć się temu, jak praca w tych dwóch różnych typach organizacji wpłynie na naszą karierę. Ich odmienne podejście do samej pracy, jak i różne wyzwania znacząco wpłyną na rozwój zawodowy.

Korporacja vs startup – różnice

Najprościej rzecz ujmując, startup to stosunkowo młoda firma, która oferuje innowacyjny produkt lub usługę. Często jego celem jest popularyzacja pewnej idei, wartości oraz przekształcenie się w większą firmę.
Korporacja z kolei to bardziej stabilna organizacja nastawiona na zysk. Swoim zasięgiem i zakresem działania może mieć duży wpływ na społeczeństwo. Tak naprawdę wiele obecnych korporacji można było nazwać początkowo startupami. Przykładowo Facebook zaczynał od innowacyjnej idei związanej z mediami społecznościowymi i stopniowo przekształcił się w znanego obecnie giganta.
Przyjrzyjmy się innym kluczowym różnicom:

Zakres obowiązków:

W korporacji na danym stanowisku wykonuje się te same czynności przez całe lata. Większa zmiana ma miejsce dopiero po awansie. Z kolei w startupie obowiązki mogą zmieniać się nawet i kilka razy w ciągu roku. W krótkim czasie będziesz musiał zajmować się czymś, z czym na początku swojej pracy nie miałeś w ogóle do czynienia.
Wymaga to większej elastyczności, ale daje ciekawe możliwości rozwoju różnorodnych umiejętności.

Poziom samodzielności

W korporacji do rozwiązywania konkretnych problemów istnieją osobne działy ze specjalistami. Z kolei w startupie każdy problem może stanowić dla Ciebie okazję do wykazania się swoją kreatywnością oraz dodania czegoś od siebie.

Podejście do zarządzania pracownikami

Startupy zwykle oferują luźniejszą atmosferę, gdzie każdy z pracowników traktuje się na stopie bardzo koleżeńskiej. Z drugiej strony każdy jest zajęty sobą oraz swoimi projektami. Stanowisko korporacyjne wiąże się z kolei z konkretnymi wymaganiami, jednak zwierzchnicy poświęcają więcej czasu na szkolenie nowych pracowników.

Korporacja vs startup – co będzie dla mnie lepsze?

Warto rozważyć następujące czynniki:

Co chcę osiągnąć w karierze zawodowej?

Korporacja wymaga wąskiej specjalizacji – jeśli jesteś analitykiem, po prostu tworzysz raporty. Taki stan rzeczy pomaga szlifować konkretne umiejętności.
Startup z kolei pozwala sprawdzić się w wielu rolach i rozwinąć bardzo zróżnicowane zdolności.

Jaka struktura rozwoju mi odpowiada?

Większe firmy posiadają środki na szkolenia, wyjazdy na konferencje oraz wysyłanie swoich pracowników po całym świecie. Z kolei w startupie najlepszym szkoleniem będzie oferowanie swoich pomysłów i wsparcia, które bezpośrednio przełożą się na rozwój firmy.

Jakim wyzwaniom chcę stawić czoła?

W korporacji rozwój będzie wymagał rywalizacji z innymi pracownikami o awans. Kluczowe jest ścisłe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Stanowisko i tytuł mają tutaj duże znaczenie.
W startupach z kolei najbardziej liczy się Twój wkład oraz pomysły. Wyzwaniem może być także to, że wiele firm w takim modelu jest bardzo niestabilnych. Twoja praca może zatem przyczynić się do długoterminowego sukcesu ambitnego przedsięwzięcia.

Podsumowanie

Najważniejsze jest to, jakie są Twoje cele zawodowe oraz osobiste preferencje. Jeśli je dokładnie ustalisz, łatwiej będzie Ci wybrać dobrą ścieżkę.